icon icon icon

𝐆𝐏𝟎𝟎𝟏- 𝐍𝐀𝐕𝐘 𝐁𝐋𝐔𝐄

Đăng bởi CÔNG TY TNHH NHỰA HOÀNG HÀ vào lúc 19/04/2022

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới 𝐆𝐏𝟎𝟎𝟏- 𝐍𝐀𝐕𝐘 𝐁𝐋𝐔𝐄 công ty TNHH Nhựa Hoàng Hà trân trọng gửi lời cảm ơn Quý khách hàng đã luôn đồng hành, hợp tác và cùng hướng tới sự phát triển.

🎁 Công ty có chương trình " 𝐓𝐑𝐈 Â𝐍 𝐊𝐇Á𝐂𝐇 𝐇À𝐍𝐆" thời gian từ 𝟏𝟖/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐 đế𝐧 𝐡ế𝐭 𝟑𝟎/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐.

🎁 Mức thưởng tri ân 3%

🎁 Chi tiết chương trình " 𝐓𝐑𝐈 Â𝐍 𝐊𝐇Á𝐂𝐇 𝐇À𝐍𝐆" có thông báo kèm theo phía dưới 👇

Trân trọng!