icon icon icon
 THÔNG SỐ TẤM NỘI THẤT CAO CẤP GP-GREENPLAST
   
TT Tên sản phẩm Chiều rộng (mm) Chiều dày (mm) Chiều dài tấn tiêu chuẩn (mm) Tên thường gọi
I. Tấm GP cao 20mm:  
1 Tấm GP550*20 550 20 1900/2100/2500 Trắng bóng - GP 002
2 Tấm GP500*20 500 20 1800/1900/2000/2400/2500 Ánh bạc
3 Tấm GP450*20 450 20 1800/1900/2000/2400/2500 Xanh Navy - GP001
4 Tấm GP350*20 350 20 2000/2400 Gỗ đỏ - GP103
5 Tấm GP70*20 70 20 2500 Óc chó - GP105
II. Tấm GP cao 15mm: Gỗ Sồi - GP201
1 Tấm GP500*15 500 15 1900/2400 Gỗ Vàng (Đinh Hương) - GP:202
2 Tấm GP450*15 450 15 1800/2400 Gỗ Lim - GP304
3 Tấm GP400*15 400 15 1800/2000/2400  
4 Tấm GP310*15 310 15 2400  
5 Tấm GP140*15(TNK) 140 15 2400  
III.  Phụ kiện, nẹp cạnh GP:  
2 Nẹp cạnh GP 20 20 10 2500  
3 Nẹp cạnh GP 15 15 10 2500  
4 T tăng cường GP20 24 16 2500  
5 Nẹp E-GP40 40 5 2500  
6 Nẹp Vát  GP15 20 6 2500  

Tấm GP 400x15 (mm)