Nhựa Hoàng Hà

Giá trị cốt lõi

sodo giatricotloi hoangha giatricotloi

Giá trị cốt lõi: Giá trị cốt lõi là nên tảng để tạo ra nét văn hóa và luôn đồng hành cùng sứ mạng và tầm nhìn của doanh nghiệp. Những nét tạo nên văn hóa doanh nghiệp chúng tôi đó là:

Hướng tới khách hàng: Luôn làm hài lòng khách hàng bằng sự tự tin và “tinh thần phải làm được”

Hướng tới nhân viên: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến với khẩu hiệu nhân viên 3 biết 5 làm: biết làm, biết xin lỗi, biết cảm ơn _ làm thật, làm đúng, làm nhanh, làm chính xác, làm hiệu quả.

Hướng tớí cộng đồng: luôn tôn trọng văn hóa vùng miền và văn hóa dân tộc, mọi hoạt động sản xuất của công ty luôn gắn liền với việc bảo vệ môi trường.

Nguồn: Nhựa Hoàng Hà


NhaMayHoangha-NinhHiep lichsu tamnhin sodoi hoangha
Giới thiệu
Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành Thông điệp - Sứ mệnh - Tầm nhìn Cơ cấu tổ chức