Nhựa Hoàng Hà

Dự án tiêu biểu

Cầu Đường:

cauduong 1 cauduong 2 cauduong 3

Khu Công Nghiệp:

cauduong 1 cauduong 2 cauduong 3

Văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại:

cauduong 1 cauduong 2 cauduong 3

Nguồn: Nhựa Hoàng Hà