Nhựa Hoàng Hà

Liên hệ

Địa chỉ:
Văn phòng và nhà máy: Lô CN - 01 -1, KCN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: Điện thoại: 04 3644 5812/13. Ext. 102/103

Fax: Fax: 04 3877 3661 - 04 3644 5815

Gửi liên hệ

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.